Update BIOSU

BIOS je zásadní program uložený v paměťovém čipu počítače, který zajišťuje správné nastavení a spouštění jeho komponent. Zastaralé nastavení BIOSu může omezovat využití novějších komponent. V případě problémů s některým z komponent je vhodné provést aktualizaci BIOSu.

Pro přepis BIOSu doporučujeme využít služby odborného servisu, aby se předešlo rizikům. V našem servisu provádíme aktualizace BIOSu, které obvykle trvají 1-2 hodiny. Máme zkušenosti s aktualizacemi různých značek základních desek.